Budgetbeheer

HET OVERZICHT IN GELDZAKEN WEER TERUG

Als u niet in staat bent om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen, is het mogelijk om budgetbeheer af te spreken.. Dat betekent dat VDO Bewind  uw  geld volgens een vastgesteld budget beheert. VDO Bewind zorgt ervoor dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Van het inkomen worden eerst de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en/of schuldaflossing.

 

Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. U krijgt een deel van het geld om van te leven. Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd

VERSCHIL TUSSEN BUDGETBEHEER EN BEWINDVOERING

Het grote verschil tussen Bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen u en VDO Bewind. U kunt deze overeenkomst zelf opzeggen.

VOORDELEN
BUDGET BEHEER

U bent zeker dat alle rekeningen correct en tijdig betaald worden. U kunt geen onverantwoorde uitgaven meer doen.

U verliest een deel van uw vrijheid omdat VDO Bewind uw inkomsten ontvangt op uw beheerrekening.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN BUDGETBEHEER

Wij kunnen voor u een flink aantal taken over nemen zodat u meer rust en grip krijgt op de financiële situatie. Naast het overnemen van taken, bieden wij ook een ondersteunende functie.

Het openen van een beheer- en leefgeldrekening0%

Het aanvragen van uitkeringen0%

 Het aanvragen van toeslagen0%

 Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen0%

 Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen0%

 De jaarlijkse aangifte inkomensbelasting (box 1)0%

 De contacten met diverse instellingen0%

 De doorbetaling van de vaste lasten volgens een persoonlijk budgetplan0%

 De behandeling en doorzending van uw post0%

 Reserveringen voor onvoorziene kosten0%

HOELANG DUURT BUDGETBEHEER

Budgetbeheer is meestal tijdelijk. Het stopt zodra u uw geldzaken weer in orde hebt. Het kan ook blijvend zijn. Dat geldt voor mensen die zelf hun inkomsten en uitgaven niet kunnen beheren. Of mensen die het meer rust geeft als deze handelingen uit handen wordt genomen.

Neem contact met ons op

    Top