Diensten

BESCHERMINGSBEWIND

Volgens de wet is beschermingsbewind een maatregel die een kantonrechter kan nemen voor een meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te behartigen of is niet in staat zijn/haar vermogensrechtelijke behoorlijk waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden

BUDGETBEHEER

Als u niet in staat bent om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen, is het mogelijk om budgetbeheer af te spreken. Dat betekent dat VDO Bewind uw geld volgens een vastgesteld budget beheert. VDO Bewind zorgt ervoor dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.

 

Van het inkomen worden eerst de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden en/of schuldaflossing. U krijgt daarnaast een deel van het geld om van te leven. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd.

Budget Coaching

Als het je niet meer lukt om deze plotselinge terugval in inkomsten te boven te komen kunnen er financiële problemen ontstaan.  Financiële zorgen kunnen voor meer problemen zorgen zoals spanningen binnen het gezin en problemen op uw werk. Het is van belang op actie te ondernemen zodat de problemen niet groter worden.

 

VDO Bewind kan u hierbij helpen als budgetcoach. Samen met u stelt VDO Bewind een budgetplan op om de financiële situatie weer op orde te brengen. In dit plan staan, behalve inkomsten en uitgaven, ook de wensen van u voor het komende jaar en hoe deze gerealiseerd worden.

Top