Tarieven

VASTGESTELDE TARIEVEN

De tarieven voor bewindvoering, budgetbeheer en budgetcoaching worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Jaarlijkse worden deze tarieven door de minister opnieuw vastgesteld.

 

Via dit formulier vraagt u gemakkelijk de tarieven van de gewenste dienst aan.


  BeschermingsbewindBudgetbeheerBudgetcoaching

  AANVULLENDE INFORMATIE TARIEVEN

  Standaard bankkosten zijn in de tarieven opgenomen

  Extra werkzaamheden worden vooraf met u afgestemd

  PGB

  Heeft u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn tertrug te vinden op: www.pgb.nl

  WERKGEVER

  Als uw werk lijdt onder eventuele financiële problemen thuis doordat u zich bijvoorbeeld minder goed kunt concentreren of u zich ziek meldt, kan het zijn dat uw werkgever (een deel van) de kosten voor zijn rekening neemt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw leidinggevende of bedrijfsarts. Daarnaast reserveert uw werkgever vaak opleidingsbudget per werknemer. De kosten voor een opleiding of cursus zijn meestal vele malen hoger dan die van een traject bij een budgetcoach. U zou er derhalve (in samenspraak met uw werkgever) voor kunnen kiezen om dit budget te gebruiken voor een budgetcoach.

  UWV

  Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee u het coach traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.

  ZIEKTE KOSTEN VERZEKERING

  Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Echter zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coach traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

  Top