Voor Zorgverleners

U wilt de best mogelijke zorg

VDO bewind begrijpt  heel goed dat u een belangrijke spil bent in het welzijn van uw cliënt.  U wilt de best mogelijke zorg leveren.

 

VDO bewind heeft dit streven voor uw cliënt op financieel gebied.  Volgens de kwaliteitseisen mag u naast zorgverlener geen financiële zaken van uw cliënt behartigen. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat u geen tijd heeft voor deze extra taken .

 

VDO bewind vindt het belangrijk nauwgezet contact met u als zorgverlener te onderhouden. Een goede samenwerking ontzorgt u en is het beste voor uw cliënt.  Wij stellen het op prijs indien u als zorgverlener bij de gesprekken met cliënt aanwezig kunt zijn. Dit stelt de cliënt op zijn/haar gemak en u heeft ongetwijfeld aanvullende informatie die toegevoegde waarde heeft voor de dienstverlening. Tijdens de beschermingsbewind periode zullen wij u zo nodig op de hoogte houden van ontwikkelingen die van belang zijn.

Altijd beschikbaar en bereikbaar

Voor zorgverleners van onze cliënten hebben een telefoonnummer dat alleen voor u beschikbaar is. Dit ontvangt u zodra wij als beschermingsbewindvoerder van uw patiënt of cliënt  zijn benoemd. Dit kan van pas komen in geval van calamiteiten waarbij er spoedacties dienen te worden opgestart. Op deze manier kan de samenwerking optimaal worden uitgevoerd.

Top